Izbor
Korpa

Politika privatnosti

Kako bismo obezbedili zaštitu Vaših prava i približili Vam razloge i način prikupljanja, upotrebu, povezivanje, objavljivanje i korišćenje ličnih podataka, postupamo u skladu sa sledećom Politikom privatnosti.

Podaci o ličnosti koje prikuplja Metalimpex d.o.o. su osnovne informacije o ličnosti neophodne za realizovanje poslovanja Online prodavnice i to su:

 • ime i prezime
 • adresa
 • država
 • broj telefona
 • e-mail adresa


Opšte informacije:

Pre prikupljanja ličnih podataka, Online prodavnica obaveštava lica na koja se prikupljanje odnosi o sledećem:

 1. Pravno lice Metalimpex d.o.o. iz Kraljeva, ul. Olge Jovičić Rite br. 26, MB 07609302, PIB 101776246 odgovorno je za prikupljanje i obradu ličnih podataka lica.
 2. Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka je obezbeđivanje nesmetanog poslovanja Online prodavnice, bezbednost korisnika Online prodavnice, omogućavanje elektronske trgovine posetiocima Online prodavnice u skladu sa odgovarajućim zakonom, kao i informisanje korisnika u svrhe direktnog marketinga putem email, sms i viber obaveštenja, sve u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
 3. Prikupljeni lični podaci koristiće se na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i korisnika usluge direktnog marketinga email, sms i viber obaveštenja, sve u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
 4. Posetioci Online prodavnice svoje podatke o ličnosti dobrovoljno daju. Ukoliko ne žele da budu korisnici Online prodavnice nisu dužni da ostave bilo kakav podatak, ali za registraciju i kupovinu, kao i za učestvovanje u aktivnostima direktnog marketinga obavezno je dostavljanje ličnih podataka.
 5. Lice koje je dalo pristanak za prikupljanje i obradu podataka ima pravo da svoj pristanak bilo kada povuče, što za pravnu posledicu ima prestanak svojstva korisnika Online prodavnice i prestanak svakog daljeg prikupljanja i obrade podataka lica koje je povuklo svoj pristanak.
 6. U slučaju nedozvoljene obrade, lica imaju pravo na zaštitu podataka o ličnosti kao i drugih Zakonom zagarantovanih prava.


Prikupljanje podataka
Podaci za koje lice pristane da budu predmet prikupljanja i obrade, Online prodavnici Metalimpex d.o.o. biće potrebni i neophodni za pripremu, zaključivanje i realizovanje ugovora o kupoprodaji robe iz prodajnog asortimana, obračun i fakturisanje ugovornih obaveza, dostavljanje predračuna i računa, kao i evidentiranje i rešavanje reklamacija potrošača. Prijavom ili registracijom na Online prodavnici, korisnici će dati saglasnost da mu Online prodavnica dostavlja e-mail, sms i viber obaveštenja. Lica zadržavaju pravo odjave sa mailing, sms i viber liste, nakon čega ubuduće neće primati poruke iz oblasti direktnog marketinga.


Sigurnost podataka
Online prodavnica Metalimpex d.o.o. preduzimaće sve potrebne i neophodne mere kako bi se sprečila bilo kakva zloupotreba podataka o ličnosti lica. Lični podaci će se čuvati u elektronskom formatu uz autorizaciju na nivou korisnika i enkripciju na nivou fajl sistema.


Raspoloživost podataka o ličnosti
Lica mogu zahtevati od Online prodavnice Metalimpex d.o.o. obaveštenje o obradi, uvid ili kopiju svojih podataka o ličnosti, u onom obliku u kom se informacija nalazi. Online prodavnica je obavezna da licu učini dostupnim sve podatke koji se na njega odnose, u stanju u kakvom se nalaze.


Ažuriranje podataka o ličnosti
Lica preuzimaju obavezu da Online prodavnicu blagovremeno obaveste ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti i ažurirati.


Ažuriranje Politike privatnosti
Online prodavnica može ažurirati Politiku privatnosti putem izmena ili dopuna. Stoga se licima predlaže da na Online prodavnici povremeno provere Politiku privatnosti, kako bi bili obavešteni o eventualnim izmenama i dopunama iste. Takođe i putem e-mail, sms ili viber obaveštenja, Online prodavnica može lica obaveštavati o promenama Politike privatnosti.


Prihvatanje Politike privatnosti
Registracijom na Online prodavnici Metalimpex d.o.o. ili prijavom za primanje sadržaja iz oblasti direktnog marketinga, lica potvrđuju da su upoznata i da prihvataju uslove Politike privatnosti.


SAGLASNOST I PROMENE USLOVA
Korišćenje Оnline kanala prodaje preduzeća Metalimpex d.o.o.., podrazumeva saglasnost kupaca sa svim navedenim na ovoj stranici naše veb prezentacije. Metalimpex d.o.o. je u obavezi da se pridržava svega navedenog, a eventualne izmene postojećih uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani naše Internet prodavnice i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim kupcima, tj. korisnicima.

Ova web stranica koristi kolačiće ('cookies') kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Prihvatanjem korišćenja kolačića saglasni ste sa Politikom privatnosti.